Jogi információ

A felelősség korlátozása

Vállalatunk, illetve annak partnerei, személyzete, képviselői és szállítói semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé semminemű kárért, ideértve többek között a közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, kártérítési kötelezettségből eredő, következményes és egyéb károkat (köztük a nyereség- és bevételkiesést, illetve a hasonló gazdasági károkat), sem szerződés, sem szerződésen kívüli kár vagy egyéb, a jelen webhelyen vagy a hivatkozott webhelyeken található tartalom használatából vagy használhatatlanságából eredő kár esetén, külső felek követeléseinek ügyében sem, illetve még abban az esetben sem, ha a vállalat korábban értesült a kár lehetőségéről.

A személyes felhasználásra és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

A felhasználó elfogadja, hogy a jelen webhely kizárólag a jogi szabályozásnak megfelelően használható. A webhely egyes lapjainak a felhasználó egyetlen példányát töltheti le egyetlen számítógépre, személyes, nem kereskedelmi felhasználás céljából. A felhasználó nem másolhatja, nem módosíthatja, nem továbbíthatja, nem terjesztheti, illetve nem fejtheti vissza vagy használhatja ki más módon a webhelyről letöltött, szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat az adott jogtulajdonos(ok) külön engedélye nélkül. A webhelyről letölthető valamennyi szoftver használatát a vonatkozó, az adott szoftverhez mellékelt licencszerződés feltételei és kikötései szabályozzák. A webhelyen található valamennyi kereskedelmi védjegy, szolgáltatásvédjegy és kereskedelmi elnevezés az adott jogtulajdonos(ok) védjegye, és azok jogosulatlan felhasználása szigorúan tilos.

Kártérítés

A felhasználó kész megóvni, kárpótolni és támogatni vállalatunkat és annak partnereit valamennyi, a webhely használatából eredő követelés, veszteség, kötelezettség, kár és kiadás felmerülése esetén – ideértve a jogi díjakat is.

« Vissza | Tovább »